Gizlilik Politikası ve Veri Kullanımı İlkemizi

2017-05-17 tarafından MizginiyaKurdi.com

Gizlilik ve Güvenlik

Bu metin MizginiyaKurdi.com tarafından kabul edilen ve yürütülen gizlilik ilkeleri hakkında bilgi vermektedir.

Bu bilgilerden başlıcaları şunlardır:
1. Kullanıcıların ne tür kişisel bilgilerinin toplandığı;
2. Web sitemizin ne tür bilgileri topladığı;
3. Toplanılan bu bilgilerin nasıl paylaşıldığı;
4. Çocuk yaşta olan kullanıcılar için olan kişisel hakların korunması ilkesi;
5. Kullanıcıların, kendi bilgilerinin hangileri üçüncü şahıs veya kuruluşlara verilebileceğinin seçme özelliği hakkında detaylı bilgi;
6. Kullanıcı bilgilerinin ne yollar ile değiştirilebileceği veya silinebileceği; ve
7. MizginiyaKurdi.com adresini veritabanında bulunan kullanıcı bilgilerinin kaybolması, yanlış ellere geçmesi ve yetki dışı kullanılmasını önlemek maksadı ile kullandığı güvenlik sistemi.

“Kişiyi Belirleyici Bilgiler”, kişinin Hristiyanlıkla ilgili bilgi almak, diğer şahıslara kendisini tanıtmak, iletişim kurmak ve benzeri sebepler ile veritabanımıza geçirdiği ve gösterime sunduğu bilgilerdir. Bunlara örnek olarak isim ve soyadınız, adresiniz, telefon numaranız ya da e-mail adresiniz gösterilebilir. Gizlilik İlkesi ile ilgili herhangi bir sorunuzu mektup@MizginiyaKurdi.com adresine gönderebilirsiniz.

Bu Gizlilik İlkesi, Kullanıcı Sözleşmemiz ile birebirdir ve Gizlilik İlkesi’nin okunması ve kabul edilmesi sırasında Kullanıcı Sözleşmemizin de kabul edilmesi gerekmektedir.

Kullanıcılardan Edinilen Kişisel Bilgilerin İçeriği

Siz, tarafımıza bazı durumlarda bir takım kişisel bilgiler vermek ile yükümlü olursunuz. Bu durumlar:
(a) MizginiyaKurdi.com Form’una kayıt olduğunuz zaman,
(b) Bedava hizmetlerimize ve / veya organizasyonlarımızdan faydalanmayı talep ettiğiniz zaman, 
(c) Tarafımıza herhangi bir mektup, telefon, e-mail veya form ile bildirimde bulunduğunuz zaman, ve
(d) Online videolar izlemek için kayıt olduğunuz zaman.

Çocuk Yaştaki Kullanıcıların Kişisel Haklarının Korunması İlkesi

MizginiyaKurdi.com 18 yaşının altındaki kullanıcılara her zaman açıktır fakat bu statüde olan kullanıcılar için özel durumlar bulunmaktadır. Aile ve velilerin, bu yaştaki kullanıcıların sitemizde yaptıkları aktiviteler ve MizginiyaKurdi.com’un hizmetlerinden yararlanmak için yaptıkları başvurular sırasında ailelerinin izinleri şarttır. Türkiye Cumhuriyeti Kanunları gereği 18 yaşının altındaki hiçbir kullanıcıya velilerin izni olmaksızın kendi adlarına hizmetlerimizle ilgili olarak bilgi ve materyal gönderilmez.

18 yaşından küçüklerin yayınlarımızı alabilmeleri için ebeveynlerinin ya da mahkemece tayin edilmiş ise vasisinin muvafakat vermesi gerekmektedir. Kelime olarak ‘izin verme, tasdik etme’ anlamına gelen muvafakat,yayınlarımızı alabilmek için ebeveynler ya da vasisi tarafından verilen izin’ anlamına gelmektedir.

Güvenlik İlkelerimiz

Tarafımızca düzenlenmiş ve desteklenen bir takım güvenlik önlemleri, kişisel bilgilerin gizliliğini, güvenliğini ve özelliğini korumak maksadı taşımaktadırlar. Bunun yanında MizginiyaKurdi.com kendi bünyesinde gerekli tüm teknolojik imkanları kullanarak bilgilerinizin tam güvenliği sağlamaya özen göstermektedir. Kullanıcılarımızın kişisel hakları bizim için de kendileri için oldukları kadar önemli olsalar bile, varolan yasalar nedeniyle kayıt ve kişisel bilgilerinizin üçüncü şahıslara ve kuruluşlara verilmemesinin garantisini veremeyiz. İstenmeyen durumlarda çıkabilecek veya çıkmış olan muhtemel problemlerin düzeltilmesi için gerekli kişisel bilgiler, tarafımızca uygun görüldüğü sürece kanun sağlayıcı devlet organlarına ve adalete teslim edilebilirler.

Veri Kullanımı İlkemiz

Şartname

Kullanıcılar, sitemiz tarafından, tarafımdan istenen her türlü bilgiyi ve kişisel veriyi kendi rızamla verdiğimi, bu bilgilerin saklanmasına, depolanmasına ve ilgi duyduğum konularla ilgili olarak bilgilenmem için üçüncü kişilerle paylaşılmasına muvafakat ederim. Verdiğim bilgilerin doğru olduğunu ve yanlış ve hatalı bilgiler verilmesi halinde sorumluluğu üstleneceğimi, bu bilgilerin saklanması, depolanması, kullanılması, üçüncü kişilerle, gerçek ve tüzel kişiler ile paylaşılması halinde herhangi bir şikâyette ve ya talepte bulunmayacağımı taahhüt ederim.

Genel İlkeler, Gizlilik kuralları ve Üyelik sözleşmesi

Ad, Soyad, Cep Telefonu numarası, elektronik posta adresi ve benzer bilgileri de dahil kişisel bilgilerimi, www.MizginiyaKurdi.com‘a kendi rızam ile verdiğimi, bu bilgiler www.MizginiyaKurdi.com internet sitesinin şartname ile paylaştığı kurumlar tarafından, tarafıma yapılacak reklam, promosyon, organizasyon haberleri, çeşitli kampanyalar dahil olmak üzere her türlü bilgilendirme amacıyla ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydı ile kullanılmasına ve www.MizginiyaKurdi.com tarafından muhafaza edilmesine muvafakat ettiğimi bildiririm.