Kitêba Pîroz

Kitêba Pîroz Çi Ye?

Kitêba Pîroz peyva Xwedê ye. Ew ji bo Mesîhiyan desthilatiya herî mezin û girîng e. Kitêba Pîroz ji du beşa bingehîn pêk tê: Peymana Kevin û Peymana Nû. Çima ji wan re tê gotin “peyman”? Ji ber ku Xwedê bi peymanan bi mirovan re têkilî daniye. Peymanên di Kitêba Pîroz de, ne li ser bingeha lihevkirina du aliyan in, lê rasterast ji qencî û kerema Xwedê tên.

Tevahiya Peymana Nû li kurdî hatiye wergerandin, lê ji Peymana Kevin tenê Zebûr li kurdî hatiye wergerandin. Ji bo xwendinê, li jêr beşekî hilbijêre. Ji bo zêdetir agahiya li ser van beşan, here rûpelên Peymana Kevin Çi Ye? û Peymana Nû Çi Ye?

Kitêbên Peymana Nû

 

Mizgîniya Îsa Mesîh li gor Metta (Pêşgotin)

 

Mizgîniya Îsa Mesîh li gor Marqos (Pêşgotin)

 

Mizgîniya Îsa Mesîh li gor Lûqa (Pêşgotin)

 

Mizgîniya Îsa Mesîh li gor Yûhenna (Pêşgotin)

 

Karên Şandiyan (Pêşgotin)

 

Nameya Pawlos a ji Romayiyan re (Pêşgotin)

 

Nameya Pawlos a pêşî ji Korîntiyan re (Pêşgotin)

 

Nameya Pawlos a diduyan ji Korîntiyan re (Pêşgotin)

 

Nameya Pawlos a ji Galatiyan re (Pêşgotin)

 

Nameya Pawlos a ji Efesiyan re (Pêşgotin)

 

Nameya Pawlos a ji Filîpiyan re (Pêşgotin)

 

Nameya Pawlos a ji Kolosiyan re (Pêşgotin)

 

Nameya Pawlos a pêşî ji Selanîkiyan re (Pêşgotin)

 

Nameya Pawlos a diduyan ji Selanîkiyan re (Pêşgotin)

 

Nameya Pawlos a pêşî ji Tîmotêyos re (Pêşgotin)

 

Nameya Pawlos a diduyan ji Tîmotêyos re (Pêşgotin)

 

Nameya Pawlos a ji Tîtos re (Pêşgotin)

 

Nameya Pawlos a ji Fîlêmon re (Pêşgotin)

 

Nameya ji Îbraniyan re (Pêşgotin)

 

Nameya Aqûb (Pêşgotin)

 

Nameya Petrûs a pêşî (Pêşgotin)

 

Nameya Petrûs a diduyan (Pêşgotin)

 

Nameya Yûhenna ya pêşî (Pêşgotin)

 

Nameya Yûhenna ya diduyan (Pêşgotin)

 

Nameya Yûhenna ya sisiyan (Pêşgotin)

 

Nameya Cihûda (Pêşgotin)

 

Peyxama Yûhenna (Pêşgotin)

 

Kitêbên Peymana Kevin

 

Zebûr (Pêşgotin)