Nameya Aqûb

Kitêba Pîroz » Peymana Nû » Aqûb Pêşgotin

Pêşgotin

Aqûb bi xwe serwerekî civîna bawermendan a li Orşelîmê bû (Karên Şandiyan 12:17; 15:13; 21:18; Korîntî I, 15:7; Galatî 1:19; 2:9). Nameya Aqûb a ku ji hemû bawermendên çar aliyên dinyayê re hatiye nivîsîn, kifş dike ku baweriya bê kirin, mirî ye.

Di nameyê de tê dîtin ku li ser pirsên wek dewlemendî û belengazî, ceribandin, karê baş, dadbarkirin, bawerî û dudilîtî, xebitandina zimên, şehrezayî, pevçûn, quretî û nefsbiçûkî, pesindan, sebir û li ser duayê tê rawestan.

Ev name dikare bi vî awayî bê beşkirin:
I. Silav
II. Bawerî û şehrezayî 1:2-8
III. Belengazî û dewlemendî 1:9-11
IV. Ceribandin 1:12-18
V. Bihîstin û kirin 1:19-27
V. Li hember cudatiyê hişyarî 2:1-13
VI. Bawerî û kar 2:14-26
VII. Bawermend û zimanê wî 3:1-18
VIII. Bawermend û dinya 4:1-5:6
IX. Bîhnfirehî û dua 5:7-20

Aqûb Bixwîne