Nameya Cihûda

Kitêba Pîroz » Peymana Nû » Cihûda Pêşgotin

Pêşgotin

Nivîskarê vê nameyê Cihûda birayê Aqûb (Aqûb 1:1) e. Name bi naveroka xwe dimîne Nameya Petrûs a diduyan.

Name li hember wan mamosteyên derewîn ên ku xwe bawermend nîşan didin, hatiye nivîsîn. Nivîskar bi nameyê dil dide ber bawermendan, da ku ji bo baweriya xwe ya ku Xwedê carekê ji bo her û her daye wan, tekoşînê bikin.

Di vê nameyê de tenê beşek heye. Ev name dikare bi vî awayî bê beşkirin:
I. Silav (ayetên 1-2)
II. Taybetiyên mamosteyên derewîn (ayetên 3-16)
III. Ji bo parastina baweriyê hay ji xwe hebûn (ayetên 17-23)
IV. Pîrozî û xêrxwestin (ayetên 24-25)

Cihûda Bixwîne