Nameya Pawlos a ji Efesiyan re

Kitêba Pîroz » Peymana Nû » Efesî Pêşgotin

Pêşgotin

Efes bajarekî Romayî yê li Asyaya* Biçûk bû. Ev bajêr li Asyayê paytext bû. Ev bajar bi mezinbûna xwe, di Împeratoriya Romayê de bajarê çaremîn bû. Efes bajarek gelek bedew û xweş bû. Serdana Pawlos a pêşî ya Efesê, di Karên Şandiyan 18:18-21 de, serdana wî ya diduyan jî di 19:2-7an de tê gotin. Pawlos bi qasî sê salan li vî bajarî ma û bawermend perwerde kirin.

Pawlos name di girtîgehekê de nivîsî. Her çiqas nameyên Efesiyan û Kolosiyan bimînin hev jî, mijarên wan ên bingehî cihê ne. Mijara vê nameyê di 4:13an de tê eşkerekirin: Xwedê mirovan bi keremê digihîne azadiya jiyanê (1:7; 2:5, 7-10). Armanca wî ew e, ku hemû miletên dinyayê di têgihîştina Mesîh de bigihîne yekîtiyê.

Ev name dikare weha bê beşkirin:
I. Silav 1:1-14
II. Mesîh û Civîn 1:15-3:21
III. Jiyana nû ya bi Mesîh 4:1-6:9
IV. Çekên Xwedê yên ruhanî û silav 6:10-24

Efesî Bixwîne