Nameya Pawlos a ji Filêmon re

Kitêba Pîroz » Peymana Nû » Filêmon Pêşgotin

Pêşgotin

Filêmon bawermendekî girîng bû. Ew bi xwe dostê Pawlos û ji civîna Koloseyê bû. Bawermendên Koloseyê li mala Filêmon diciviyan. Xulamekî Filêmon hebû ku navê wî Onîsîmos bû. Onîsîmos ji ba Filêmon reviyabû û hatibû ba Pawlos ê ku hingê di girtîgehê de bû. Bi rêberiya Pawlos, ew bû bawermendekî Mesîhî.

Li ser vê yekê Pawlos nameyeke hêvîkirinê ji Filêmon re şand, da ku Onîsîmos bibexşîne, wî ne wek xulamekî bexişandî, lê belê wek birayekî Mesîhî qebûl bike.

Di vê nameyê de tenê beşek heye. Ev name dikare bi vî awayî bê beşkirin:
I. Silav (ayetên 1-7)
II. Hêvîkirina ji bo Onîsîmos (ayetên 8-22)
III. Paşgotin (ayetên 23-25)

Filêmon Bixwîne