Nameya Pawlos a ji Filîpiyan re

Kitêba Pîroz » Peymana Nû » Filîpî Pêşgotin

Pêşgotin

Pawlosê Şandî ev name di girtîgehekê de nivîsî. Tê gotin ku ew hingê li Efesê bû.

Filîpya bajarekî Mekedonyayê bû û Mekedonya bi xwe jî hingê di bin serweriya Împeratoriya Romayê de bû. Civîna bawermendan a li Filîpyayê, bi gera Pawlos a diduyan, di bin mercên zor û zehmet de hat avakirin (Karên Şandiyan 16:11-40). Kesên ku di vê civînê de cih digirtin destvekirî bûn (4:15, 16; Korîntî II, 8:2).

Pawlos di vê nameyê de ji wan Filîpiyên ku diyarî jê re şandine re spasiya xwe pêşkêş dike. Pawlos ji civîna bawermendên ku li Filîpiyê ne dilxweş e û hezkirina xwe ji wan re diyar dike.

Pawlos civîna bawermendan li hember hîndariyên xapînok jî hişyar dike (3:4-9, 18,19). Ew diyar dike ku hînkirina Mesîh û yekbûna bi wî re, armanca bingehî ye (3:10-14).

Ev name dikare bi vî awayî bê beşkirin:
I. Silav 1:1-11
II. Rewşa Pawlosê Şandî 1:12-30
III. Jiyana Mesîh ji bo bawermendan mînak e 2:1-2:18
IV. Têkiliyên li gor baweriya Mesîhî 2:19-3:21
V. Biziravkirin û silav 4:1-23

Filîpî Bixwîne