Nameya Pawlos a ji Galatiyan re

Kitêba Pîroz » Peymana Nû » Galatî Pêşgotin

Pêşgotin

Ev name ji aliyê Pawlosê Şandî ve hat nivîsîn. Tê gumankirin ku ev name, di dora sala 55an de hatiye nivîsîn. Pawlos name ji civînên ku wî li Galatyayê ava kiribûn re nivîsî. Hingê Galatya, li Enedola Navîn herêmeke fireh bû.

Ev name ji bo bawermendên Mesîh wek belgeyeke azadiyê tê zanîn. Di vê nameyê de mirov gelek caran rastî peyvên bawerî, kerem, azadî û xaçê tê (1:6; 2:11; 3:1-11; 4:9-11; 5:1-7; 6:15).

Pawlos dide zanîn ku Mizgînî ne fikreke mirovî ye, lê ji Xwedê tê (1:10-16; 1:17-2:14). Pawlos bawermendan li hember şandiyên xapînok hişyar dike (5:17-18).

Ev name dikare bi vî awayî bê beşkirin.
I. Mizgînî û xweparastina Şandiyê Xwedê 1:1-2:21
II. Rastiya li ser Şerîet û baweriyê 3:1-4:31
III. Azadî ji Ruh tê 5:1-6:10
IV. Şîretên dawî 6:11-18

Galatî Bixwîne