Nameya ji Îbraniyan re

Kitêba Pîroz » Peymana Nû » Îbranî Pêşgotin

Pêşgotin

Nameya ji Îbraniyan re, ji Cihûyên Mesîhî yên ku di bin zordariyê de bûn û ji wan dihat xwestin ku dev ji baweriya xwe berdin re hatiye nivîsîn. Nivîskarê vê nameyê ne kifş e. Herweha nivîskar di nav diwanzdeh şagirtên Îsa de jî cih nagire; lê belê wî kirinên Îsa ji bawermendên pêşî yên ku li pey Îsa çûne, bihîstiye.

Kesên ku name ji wan re hatiye nivîsîn, ji ber bawermendiya xwe berê jî gelek êş kişandine. Nivîskar wan hişyar dike û dişidîne ku baweriya xwe hişk bigirin û kifş dike ku baweriya bi Îsa Mesîh bêkêmahîtiyê û jiyana herheyî tîne.

Di vê nameyê de nivîskar li ser sê babetên girîng radiweste:
1. Îsa Kurê Xwedê yê herheyî ye. Kurê Xwedê Îsa di ser pêxemberên Peymana Kevin re ye, di ser milyaketan û herweha di ser Mûsa re ye.
2. Kahîntiya Îsa ya herheyî ji aliyê Xwedê ve hatiye diyarkirin û ew di ser kahînên Peymana Kevin re ye.
3. Bi saya Îsa bawermend ji guneh, ji tirsê û ji mirinê tên rizgarkirin. Kahînê Mezin Îsa, rizgariya rastîn anî.

Ev name dikare bi vî awayî bê beşkirin:
I. Mesîh peymana Xwedê bir serî 1:1-2:18
II. Bêdestpêkiya serokkahîntiya Mesîh 3:1-10:18
III. Girîngiya baweriyê 11:1-12:29
IV. Şîretên dawî 13:1-19
V. Silavên aştiyê 13:20-25

Îbranî Bixwîne