Nameya Pawlos a pêşî ji Korîntiyan re

Kitêba Pîroz » Peymana Nû » Korîntî I. Pêşgotin

Pêşgotin

Korînt bajarekî Yewnaniyan e û ew der paytextê herêma Axayayê* ya Romayê bû. Ev der bajarekî bazirganî û kêfkirinê bû. Bi kêmahî 12 perestgehên pûtperestiyê yên xwedayên Yewnaniyan ên kevin li vir hebûn. Korînt di nav dest û lepên pûtperestiyê de bû.

Pawlos di gera xwe ya diduyan de 18 mehan (Karên Şandiyan 18:11, 18) li vir ma (di navbera salên 50 û 52an de) û bingeha civîna bawermendan danî. Pawlos ev name di sala 54an de nivîsî û piştre careke din vegeriya wir.

Pawlos ne tenê sê caran çû serdana Korîntê, lê ji civîna li vir re name jî nivîsîn û li ser pirsên wan rawesta. Di van nameyan de, bersîvên Xwedê yên ji civîna bawermendan re, cih distînin. Mesele, Xwedê di zewac, hevberdan û têkiliyên cinsî de çi emir dike? Goriyên ku ji bo pûtan tên pêşkêşkirin, ma dikarin bên xwarin? Cihê jinan di nav civînê de çi ye? Mirî çawa radibin û hwd.

Ev name dikare bi vî awayî bê beşkirin:
I. Silav 1:1-9
II. Dubendiyên ku di civînê de derketine 1:10-4:21
III. Yên ku ji jiyana bi siyanet dûr ketine 5:1-6:20
IV. Dabaşa zewacê 7:1-40
V. Azadiya bawermendan çi ye? 8:1-11:1
VI. Perizîna rast 11:2-14:40
VII. Rabûna miriyan 15:1-58
VIII. Planên cûr bi cûr 16:1-24

Korîntî I. Bixwîne