Nameya Pawlos a diduyan ji Korîntiyan re

Kitêba Pîroz » Peymana Nû » Korîntî II. Pêşgotin

Pêşgotin

Pawlosê Şandî 5-6 salan piştî serdana xwe ya pêşî, cardin çû serdana Korîntê û sê mehan li wê derê ma (Karên Şandiyan 20:2-3). Pawlos piştre derbasî Mekedonyayê bû û Tîtos dît (7:5-16).

Berî ku ew vê namê binivîse, di navbera wî û hinekên ji civîna Korîntê de nexweşî hebû. Wek ku ji namê jî tê fêmkirin, hin ji endamên wê civînê li hember wî rabûbûn. Çaxê Pawlos bihîst ku hinan tobe kirine, wî ev name ji civînê re şand.

Ev nama ku kêm û zêde salekê piştî nameya pêşî ya ji Korîntiyan re hatiye nivîsîn, hîsên Pawlosê Şandî nîşan dide. Wek nameya din, di vê nameyê de jî li ser pirsa rabûna ji nav miriyan tê rawestan (5:1-10). Pawlos cesaretê dide civîna Korîntê ku alîkariya bawermendên belengaz ên li Orşelîmê bikin (8:4, 19-20; 9:1, 12-13). Di nameyê de li ser tengahî û cefayên ku çaxê Pawlosê Şandî Mizgînî dida, kişandine jî, tê gotin (11:1-12:10).

Di vê nameyê de, rûyê rastîn ê kesên ku xwe wek şandiyan nîşan didin, lê li hember Mizgîniyê derdikevin jî tê nîşandan (11:13). Pawlos îspat dike ku şandîtiya wî ji Xwedê ye (3:1; 5:12; 7:2; 10:2-3; 11:5-6; 12:11; 13:3).

Ev name dikare bi vî awayî bê beşkirin:
I. Tecrûbeyên Pawlosê Şandî 1:1-2:17
II. Xizmeta Pawlosê Şandî ya ku tê ceribandin 3:1-7:16
III. Diyariyên ruhanî 8:1-9:15
IV. Desthilatiya şandîtiyê 10:1-13:13

Korîntî II. Bixwîne