Nameya Petrûs a pêşî

Kitêba Pîroz » Peymana Nû » Petrûs I. Pêşgotin

Pêşgotin

Nameya Petrûs a pêşî, ji bawermendên ku li bakurê Asyaya* Biçûk belav bûbûn re hatiye nivîsîn. Şagirt Petrûs ev name di dawiya jiyana xwe de nivîsiye û li gor ku tê gotin ew di sala 65an de li Romayê hat kuştin.

Di vê nameyê de nivîskar dil dide ber wan şagirtên ku ji ber baweriya xwe ya bi Îsa di nav tengahiyê de ne û tên cefakirin. Petrûs bi vê nameya xwe, tîne bîra şagirtan ku mirin û rabûn Îsa û soza hatina wî hêviyê dide.

Nivîskar ji şagirtan re diyar dike ku ewê xelata vê tengahî û cefayê ku li ser wan e, di roja hatina Îsa Mesîh de bistînin. Ew ji wan dixwaze û dil dide ber wan ku ew wek gelê Mesîh bijîn û bi wî ve girêdayî bimînin.

Ev name dikare bi vî awayî bê beşkirin:
I. Silav 1:1-2
II. Rizgariya mezin 1:3-21
III. Kevirê zindî û gelê bijartî 2:1-10
IV. Wek xizmetkarên Xwedê bijîn 2:11-17
V. Mînaka êşkişandina Mesîh 2:18-25
VI. Jin û mêr 3:1-7
VII. Jiyana nû û êşkişandin 3:8-4:19
VIII. Li keriyê Xwedê binêrin 5:1-11
IX. Gotina dawî 5:12-14

Petrûs I. Bixwîne