Nameya Petrûs a diduyan

Kitêba Pîroz » Peymana Nû » Petrûs II. Pêşgotin

Pêşgotin

Petrûs bi vê nameya xwe ya diduyan deng li hemû bawermendên pêşî dike. Bi vê nameyê, bawermendan li hember mamosteyên xerabkar, li hember wê jiyana bê serûber ya ku ji wan hîndariyan tê û li hember tevzkaran hişyar dike. Bersîva van hîndariyên şaş, di zanebûna Xwedê û Îsa Mesîh de ye. Ev zanîn, bi wan kesên ku Îsa Mesîh rû bi rû dîtine û hînkirina wî bihîstine tê ragihandin.

Nivîskar bi taybetî li ser hînkirina wan kesên ku dibêjin: «Mesîh cardin nayê!» radiweste. Bi ya wî Xwedê bi aramî dilive, çimkî ew naxwaze ku tu kes helak bibe, lê belê dixwaze ku her kes tobe bike û xilas bibe. Ev name bi naveroka xwe dimîne Nameya Cihûda.

Ev name dikare bi vî awayî bê beşkirin:
I. Silav 1:1-2
II. Gazîkirina li bawermendan 1:3-21
III. Hînkirinên şaş 2:1-22
IV. Hatina Mesîh ya diduyan 3:1-18

Petrûs II. Bixwîne