Peymana Kevin

Peymana Kevin Çi Ye?

Kitêba Pîroz ji du beşa bingehîn pêk tê, ew jî Peymana Kevin û Peymana Nû ne. Herdu peyman bi peyxama Xwedê hatine nivisîn. Çima ji wan re tê gotin “peyman”? Ji ber ku Xwedê bi peymanan bi mirovan re têkilî daniye. Peymanên di Kitêba Pîroz de, ne li ser bingeha lihevkirina du aliyan in, lê rasterast ji qencî û kerema Xwedê tên.

Nivîsandina Peymana Kevin bi qasî hezar salî kişand. Di Peymana Kevin de Tewrat, Pirtûkên Dîrokî, Zebûr û Pirtûkên Pêxamberan hene. Tewrat bi destê Mûsa Pêxember hatiye dayîn. Pirtûkên Dîrokî qala dîroka karên Xwedê dikin. Zebûr kitêba dua û lavijan e. Pirtûkên Pêxamberan li ser peyamên Xwedê û soza hatina Mesîh in.

Ji nav pirtûkên Peymana Kevin tenê Zebûr ji bo kurdî hatiye wergerandin. Zebûr ji 150 beşan pêk tê. Ji bo xwendina Zebûrê, li jêr beşekî hilbijêre. Eger tu bixwazî Peymana Kevin an jî Kitêba Pîroz bi tirkî bixwînî, here KutsalKitap.com.

Zebûr (Pêşgotin)