Peyxama Yûhenna

Kitêba Pîroz » Peymana Nû » Peyxama Yûhenna Pêşgotin

Pêşgotin

Nivîskarê vê kitêbê Yûhennayê Şandiyê Mesîh e. Ev peyxam di wê dema ku bawermend ji bo baweriya xwe ya bi Îsa Mesîh dihatin cefadan de hatiye nivîsîn. Armanca bingehî ya vê peyxamê ew e ku dil bide ber bawermendan û hêviya wan xurt bike, da ku ew di demên tengahî û êşkişandinê de dev ji baweriya xwe bernedin. Nivîskarê Peyxamê Yûhenna, hingê li girava Patmosê girtî bû.

Yûhenna ji bo dayîna Mizgîniyê ji aliyê Împeratoriya Romayê li vê giravê hatibû sirgûnkirin. Ev peyxam, an di dema Împerator Neron de (piştî Îsa 54-68) an jî di dema Împerator Domîtiyan de hatiye nivîsîn. (piştî Îsa 81-96)

Peyxama Yûhenna bi heft daxuyaniyên ku ji heft civînên Enedolê re tên şandin dest pê dike. Naveroka bingehî ya vê peyxamê ev e: Mesîh Xudan e û ewê di dawiyê de Îblîs û hemû dijminên xwe bixe bin lingên xwe û wê bawermendan bibe Padîşahiya Ezmanan û wan pîroz û xelat bike.

Ev kitêb dikare bi vî awayî bê beşkirin:
I. Destpêk 1:1-8
II. Dîtiniya pêşî û nameyên ji heft civînan re 1:9-3:22
III. Dîtina textê Xwedê 4:1-11
IV. Kitêb û heft mor 5:1-8:1
IV. Heft borî 8:2-11:19
V. Jin, ejder û du cenawir 12:1-13:18
VI. Dîtiniyên cûr bi cûr 14:1-15:8
VII. Heft piyanên xezeba Xwedê 16:1-21
VIII. Wêranbûna Babîlê, têkçûna dijminên Xwedê 17:1-20:10
IX. Dîwana dawî 20:11-15
X. Erdê nû, ezmanê nû û Orşelîma nû 21:1-22:5
XI. Paşgotin: 22:6-21

Peyxama Yûhenna Bixwîne