Nameya Pawlos a ji Romayiyan re Beşa 4

Kitêba Pîroz » Peymana Nû » Romayî 4

Baweriya Birahîm 

1
Nexwe em li ser Birahîmê* ku li gor bedenê bavkalê me ye çi bêjin?

2
Eger Birahîm ji ber kirinên xwe rastdar derketibe, heqê wî heye ku pesnê xwe bide, lê belê ne li ber Xwedê.

3
Ma Nivîsara Pîroz çi dibêje? «Birahîm ji Xwedê bawer kir û ev yek jê re rastdarî hat hesabkirin.»[a] [b]

4
Eger mirovek kar dike, destmiza wî ne kerem, lê belê deyn tê hesabkirin.

5
Lê ji wî re, ku ji kirinên xwe ne piştrast e, lê baweriyê bi Xwedayê ku yê nepak rastdar derdixe tîne, baweriya wî rastdarî tê hesab kirin.

6
Çawa ku Dawid* jî li ser bextewariya wî mirovê ku Xwedê wî bêyî kirinan rastdar hesab dike, dibêje:

7
«Xwezî bi wan mirovên ku li neheqiyên wan hatiye bihûrtin
Û gunehên wan hatine nixumandin.

8
Xwezî bi wî mirovê ku Xudan ji wî re guneh hesab nake!»[c]

9
Ma ev bextewarî tenê ji bo yên sinetbûyî*, an ji bo yên sinetnebûyî ye jî? Em dibêjin ku «baweriya Birahîm jê re rastdarî hat hesab kirin.»[d]

10
Îcar ew çawa rastdar hat hesabkirin? Ma ev piştî sinetbûna wî, an berî sinetbûna wî bû? Ev ne piştî sinetbûna wî bû, lê belê berî sinetbûna wî bû.

11
Birahîm hê sinetnebûyî nîşana sinetê wek mora rastdariya ku bi baweriyê tê, stand. Bi vî awayî Birahîm bû bavê wan hemûyên ku bê sinet baweriyê tînin, da ku ew jî rastdar bên hesabkirin.[e]

12
Wusa jî Birahîm bû bavê yên sinetbûyî yên ku ne bi tenê sinet bûne, lê li ser şopa baweriya bavê me Birahîm a ku beriya sinetbûna wî hebû, diçin.

Soza Xwedê bi Baweriyê Hat Cih 

13
Çimkî soza ku ji Birahîm û dûndana* wî re hat dayîn ku ewê dinyayê mîras bistîne, ne bi riya Şerîetê*, lê bi riya rastdariya ku ji baweriyê tê, hat dayîn.[f]

14
Eger yên ku li gor Şerîetê dijîn wêris bin, hingê bawerî pûç û soz betal e.[g]

15
Çimkî Şerîet xezebê tîne; lê dera ku şerîet lê tune, şikandina şerîetê jî tune.

16
Ji ber vê yekê soz bi baweriyê ve girêdayî ye, da ku bi keremê be û ji bo hemû dûndana Birahîm ewledar be. Ne tenê ji bo yên ku bi Şerîet in, lê belê ji bo yên ku wek Birahîm bawer dikin jî. Çimkî ew bavê me hemûyan e.[h]

17
Çawa ku hatiye nivîsîn: «Min tu kirî bavê gelek miletan.»[i] Birahîm li ber wî Xwedayî bawer kir ê ku miriyan vedijîne* û wek ku hene, gazî tiştên neyî dike.

18
Birahîm di bêhêvîtiyê de bi hêvî bawer kir û bû «bavê gelek miletan». Wek ku hatibû gotin: «Dûndana te wê weha be.»[j]

19
Çaxê ew fikirî ku hema bêje bedena wî miriye – çimkî ew li dor sed salî bû – û Sara nikare zarokan bîne, ew di baweriyê de qels nebû.[k]

20
Ew bi bawernekirinê li ser soza Xwedê dudilî nebû, lê belê di baweriyê de hêzdar bû û rûmet da Xwedê.

21
Ew tam piştrast bû, soza ku Xwedê daye ew dikare bike jî.

22
Ji ber vê yekê baweriya wî «jê re rastdarî hat hesab kirin.»[l]

23
Îcar gotina «jê re rastdarî hat hesab kirin» ne tenê ji bo Birahîm hat nivîsîn,

24
lê belê ji bo me jî hatiye nivîsîn. Ji me re jî bawerî wê rastdarî bê hesabkirin, em ên ku baweriyê bi wî yê ku Xudanê me Îsa ji nav miriyan rakir, tînin.

25
Îsa di ber neheqiyên me de teslîmî mirinê hat kirin û ji bo rastderxistina me rabû.[m]

 1. a. 4:3 Ji: Destpêkirin 15:6
 2. b. 4:3 Galatî 3:6; Aqûb 2:23
 3. c. 4:7-8 Ji: Zebûr 32:1-2
 4. d. 4:9 Ji: Destpêkirin 15:6
 5. e. 4:11 Destpêkirin 17:10
 6. f. 4:13 Destpêkirin 17:4-6; Galatî 3:29
 7. g. 4:14 Galatî 3:18
 8. h. 4:16 Galatî 3:7
 9. i. 4:17 Ji: Destpêkirin 17:5
 10. j. 4:18 Ji: Destpêkirin 17:5
 11. k. 4:19 Destpêkirin 17:17
 12. l. 4:22 Ji: Destpêkirin 15:6
 13. m. 4:25 Îşaya 53:4-5