Nameya Pawlos a pêşî ji Selanîkiyan re

Kitêba Pîroz » Peymana Nû » Selanîkî I. Pêşgotin

Pêşgotin

Selanîk paytextê Mekedonyayê bû. Pawlos di gera xwe ya diduyan de çû wir. Gava ku peyva Xwedê belav dikir ew rastî êrîşên giran hat û mecbûr bû ku ji bajêr derkeve (Karên Şandiyan 17:1-10). Beriya ku Pawlos derkeve, civîneke bawermendan hatibû avakirin. Lê belê ev bawermendên ha, hê ji serî ve bê rêber bûn.

Pawlos gelek xema vê yekê dixwar, loma hê gava ku li Atînayê bû, Tîmotêyos şand ba wan (Selanîkî I, 3:1-2) û demekê bi serê xwe ma (Karên Şandiyan 17:15-16). Tîmotêyos, piştî ku rêwîtiya xwe qedand û vegeriya Korîntê, ji civîna Selanîkê xeberên şahiyê anîn (Selanîkî I, 3:6; Karên Şandiyan 18:5).

Bawermendên Selanîkê, li hember hemû zordarî û êrîşan ji baweriya xwe gav bi şûn de neavêtin. Çiqas dihat ew di yekîtiya Mesîh de xurt dibûn û Mizgînî belav dikirin. Lê belê dixwestin ku hin tiştan ji Pawlos hîn bibin, bi taybetî jî li ser hatina diduyan a Îsa Mesîh. Pawlos nameya xwe ya pêşî ji Korîntê ji Selanîkiyan re nivîsî (Karên Şandiyan 18:11).

Ev name dikare bi vî awayî bê beşkirin:
I. Silav 1:1
II. Razîbûn û spasî 1:2-3:13
III. Jiyana ku bi dilê Xwedê ye 4:1-12
IV. Hîndariya li ser hatina Îsa 4:13-5:11
V. Şîret û gotinên dawî 5:12-28

Selanîkî I. Bixwîne