Nameya Pawlos a diduyan ji Selanîkiyan re Beşa 2

Kitêba Pîroz » Peymana Nû » Selanîkî II. 2

Xuyabûna Mirovê Bêqanûniyê û Vegerîna Mesîh 

1
Îcar li ser hatina Xudanê me Îsa Mesîh û kombûna me ya li ba wî ye, em hêvî ji we dikin birano

2
ku hûn ne bi ruh, ne bi gotinê, ne jî bi nameyeke wek ku ji me be, bi gotinên wek, «Niha êdî Roja Xudan hatiye», di fikrên xwe de zû veneleqin û şaş nebin.[a]

3
Bila tu kes bi tu awayî we nexapîne, çimkî heta ku pêşî ew vegerîna ji baweriyê çênebe û ew mirovê bêqanûniyê yê ku kurê helakê ye, eşkere nebe, ew roj nayê.

4
Ewê li hember her tiştê ku jê re xwedê tê gotin an tê perizîn* rabe û xwe di ser her tiştî re bigire, heta ewê di Perestgeha* Xwedê de rûne û bêje: «Ez Xwedê me.»[b]

5
Ma nayê bîra we gava ku ez hê li ba we bûm, min ev tiştên ha ji we re digotin?

6
Hûn dizanin, ji bo ku ew mirov di wextê xwe de xuya bibe, niha tiştê ku dibe asteng çi ye.

7
Çimkî sira bêqanûniyê ji xwe dixebite, lê yê ku niha dibe asteng wê bibe asteng heta ku ew ji holê bê rakirin.

8
Û hingê yê bêqanûn wê xuya bibe, ku Xudan Îsa wê bi hilma devê xwe wî bikuje û wê bi şewqa hatina xwe wî helak bike.[c]

9
Hatina yê bêqanûn wê li gor xebata Îblîs be, wê bi hemû hêz û bi nîşan û kerametên derewîn be[d]

10
û ji bo yên ku helak bibin, wê bi hemû xapandina neheqiyê be; çimkî wan ji bo xilasbûna xwe hezkirina rastiyê qebûl nekir.

11
Û ji ber vê yekê Xwedê xapandineke xurt bi ser wan de dişîne ku baweriya xwe bi wê derewê bînin,

12
da ku ew hemû yên ku baweriya xwe bi rastiyê neanîne, lê kêfa wan ji neheqiyê re hatiye, bên dîwankirin.

Xwedê ji bo Xilasbûnê Gazî Me Kiriye 

13
Ey birayên ku ji aliyê Xudan ve tên hezkirin, em deyndar in ku hergav ji bo we ji Xwedê re şikir bikin. Çimkî Xwedê hê ji destpêkê ve hûn bijartin, da ku hûn bi pîrozkirina Ruh û bi baweriya rastiyê xilas bibin.

14
Wî bi Mizgîniya me hûn gazî vê rizgariyê kirin, da ku hûn bigihîjin rûmeta Xudanê me Îsa Mesîh.

15
Îcar, madem ku wusa ye birano, nelebte bin û wê hîndariya ku bi gotinên me an jî bi nameyên me hûn hîn bûne, hişk bigirin.

16
Bila Xudanê me Îsa Mesîh bi xwe û Bavê me Xwedê yê ku ji me hez kiriye û bi keremê hana* herheyî û hêviya qenc daye me,

17
di ber dilê we de bê û we di hemû kirin û gotinên qenc de qayîm bike.

  1. a. 2:1 Selanîkî I, 4:15-17
  2. b. 2:4 Hezekiyêl 28:2; Daniyêl 11:36
  3. c. 2:8 Îşaya 11:4
  4. d. 2:9 Metta 24:24