Nameya Pawlos a diduyan ji Selanîkiyan re

Kitêba Pîroz » Peymana Nû » Selanîkî II. Pêşgotin

Pêşgotin

Piştî girtina nameya pêşî, di nav bawermendên di Selanîkê de hê pirsên li ser hatina Îsa Mesîh a diduyan hebûn. Di vê nameyê de, Pawlos li ser van pirsan radiweste û wan dişidîne ku heta hatina Îsa jiyaneke bi rêz û bi pergal bijîn. Pawlos ji bawermendan dixwaze ku hişk bi baweriya xwe ve girêdayî bimînin, li hember zor û zehmetan ji biryara xwe bi şûn de venegerin (1:4, 6-7).

Ev name dikare bi vî awayî bê beşkirin:
I. Silav 1:1-2
II. Razîbûn û cesaretdan 1:3-12
III. Hînkirina li ser hatina Mesîh 2:1-17
IV. Şîretên li bawermendan 3:1-15
V. Gotina dawî 3:16-18

Selanîkî II. Bixwîne