Nameya Pawlos a pêşî ji Tîmotêyos re Beşa 2

Kitêba Pîroz » Peymana Nû » Tîmotêyos I. 2

Li ser Dua û Civînê 

1
Îcar berî her tiştî ez ji we dixwazim ku ji bo hemû mirovan lava, dua, mehder* û spasî bê kirin,

2
wusa jî ji bo padîşahan û ji bo hemû serweran bikin, da ku em bi hemû tirsa Xwedê û bi rêz û edeb jiyaneke bêhengame û bê teq û req bijîn.

3
Li ber Xilaskarê me Xwedê ev qenc e û bi dilê wî ye;

4
ew dixwaze ku hemû mirov xilas bibin û bigihîjin zanîna rastiyê.[a]

5
Çimkî tenê Xwedayek heye û di nav Xwedê û mirovan de jî bi tenê navberkarek heye, ew jî Mesîh Îsayê mirov e,

6
yê ku xwe ji bo hemûyan kir berdêl. Şahidiya ku di wextê xwe de hatiye dayîn ev e.

7
Û ez ji bo vê yekê peyvbêj û Şandî* hatim kifşkirin – ez rast dibêjim, ez derewan nakim – ku ez ji miletan re bûme mamosteyê bawerî û rastiyê.

8
Loma ez dixwazim ku zilam li her derê destên xwe yên ji guneh bêrî hildin, bê hêrs û bê gotûbêj dua bikin.

9
Bi vî awayî jî bila jin bi wergirtina xwerû, bi şerm û bi edeb xwe bixemilînin, ne bi honandina porê xwe, bi zêr, an duran, an jî bi cilên biha,[b]

10
lê bi kirinên qenc, wek li wan jinan tê, yên ku eşkere dikin ku ew di riya Xwedê de diçin.

11
Bila jin bêdeng û tam bi guhdanê hîn bibe.

12
Ez destûrê nadim jinê ku hîn bike, an jî serweriyê li mêran bike, lê bila bêdeng be.

13
Çimkî pêşî Adem* hat afirandin û paşê Hawa.

14
Adem nehat xapandin, lê jin hat xapandin û sûc kir.[c]

15
Lê eger bi edebê di bawerî, hezkirin û pîroziyê* de bimîne, bi anîna zarokan wê xilas bibe.

  1. a. 2:4 Hezekiyêl 18:23
  2. b. 2:9 Petrûs I, 3:3
  3. c. 2:13-14 Destpêkirin 2:7; 2:21-22; 3:1-6