Nameya Pawlos a diduyan ji Tîmotêyos re

Kitêba Pîroz » Peymana Nû » Tîmotêyos II. Pêşgotin

Pêşgotin

Pawlos ev nameya xwe jî gava ku li Romayê di girtîgehê de bû û li benda kuştinê bû nivîsî. Çimkî, piştî xweparastina xwe ya pêşî, wî dizanî ku ewê cezayê mirinê bistîne. Li gor ku çavkaniyên dîrokî dinivîsin, piştî demekê serê Pawlos hat jêkirin.

Ev girtina Pawlos, bi awayê girtina cara diduyan jî tê zanîn. Ev name, nameya dawî ya Pawlos e. Tîmotêyos ê ku name girt, hingê li Efesê bû. Pawlos beriya ku bê girtin, li gelek deran geriya û bi civînên bawermendan û çavdêrên wan re da û stand.

Bi ser ku Pawlos girtî û li benda îdama xwe bû jî, ew cesaretê dide Tîmotêyos, da ku ew di riya Mesîh de bêtirs rêve here û ji bo Mesîh şahidiyê bike.

Wek nameya pêşî, di vê nameyê de jî Pawlos Tîmotêyos û bawermendan li hember baweriyên pûç hişyar dike (2:14-18, 23; 3:8,13; 4:3-4).

Naveroka nameyê dikare bi vî awayî bê beşkirin:
I. Silav 1:1-2
II. Şîret û razîbûn 1:3-2:13
III. Hişyarkirin 2:14-4:8
IV. Planên Pawlos û silavên aştiyê 4:9-22

Tîmotêyos II. Bixwîne