Nameya Yûhenna ya pêşî Beşa 1

Kitêba Pîroz » Peymana Nû » Yûhenna I. 1

Peyva Jiyanê 

1
Ev Peyva* ku em bi we didin bihîstin, Peyva jiyanê ye. Ew ji destpêkê ve hebû, me bihîstiye, me bi çavên xwe dîtiye, me lê nêriye û dest daye wê.[a]

2
Ev jiyan xuya bû, me ew dît û em jê re şahidiyê dikin û em wê jiyana herheyî ya ku bi Bav* re bû û ji me re xuya bû, bi we didin zanîn.[b]

3
Tiştê ku me dîtiye û bihîstiye, em bi we jî didin zanîn, da ku hevpariya we jî bi me re hebe. Bi rastî hevpariya me bi Bav* û bi Kurê wî Îsa Mesîh re ye.

4
Em van tiştan ji we re dinivîsin, da ku şahiya me temam be.

Xwedê Ronahî Ye 

5
Tiştê ku me ji wî bihîstiye û peyva* ku em dixwazin bi we bidin bihîstin ev e: Xwedê ronahî ye û li ba wî qet tarî tune ye.

6
Eger em bêjin: «Hevpariya me bi wî re heye» û hê jî em di tariyê de rêve herin, em derewan dikin û li gor rastiyê nakin.

7
Lê eger em di ronahiyê de rêve herin, wek ku ew di ronahiyê de ye, hevpariya me bi hevdû re heye û xwîna Kurê wî Îsa, me ji her gunehî paqij dike.

8
Eger em bêjin: «Gunehê me tune», em xwe dixapînin û rastî bi me re tune.

9
Lê eger em gunehên xwe eşkere bikin, ew dilsoz û rastîparêz e ku li gunehên me bibihûre û me ji her neheqiyê paqij bike.

10
Eger em bêjin: «Me guneh nekiriye», em wî derewker dikin û peyva wî bi me re tune.

  1. a. 1:1 Yûhenna 1:1
  2. b. 1:2 Yûhenna 1:14