Nameya Yûhenna ya pêşî

Kitêba Pîroz » Peymana Nû » Yûhenna I. Pêşgotin

Pêşgotin

Nivîskarê vê nameyê bi xwe navê xwe nade, lê belê li gor şahidên sedsala pêşî nivîskarê vê nameyê Yûhenna ye. Nameyên Yûhenna gelek dimînin Mizgîniya Yûhenna, loma bawermend hê ji serî ve wusa qebûl dikin ku ev hemû ji aliyê eynî Yûhennayî ve hatine nivîsîn. Yûhenna ev name di dawiya sedsala pêşî de, li Efesê nivîsiye.

Du armancên bingehî yên vê nameyê hene:
1. Ew xwendevanan bizirav dike, da ku di hezkirina Xwedê û Kurê wî Îsa Mesîh de bimînin.
2. Ew li hember hîndariyên şaş ên ku dikarin vê girêdanê xera bikin, wan hişyar dike.

Li gor dîtina wan mamosteyên derewîn, her tiştê ku li vê dinyayê li ber çav e, ew xerab e; li gor wan tenê tiştên ruhanî qenc in û tiştên ruhanî û fîzîkî jî nikarin bên ba hev û bibin yek. Ji ber vê yekê wan nedixwest ku bawer bikin ku Îsa Kurê Xwedê ye û bi xwîn û goşt hatiye dinyayê.

Nivîskar li hember vê nêrîna şaş bi eşkereyî nîşan dide ku Îsa Mesîh tam mirov û tam Xwedê bû.

Yûhenna gelek caran tîne bîra bawermendan ku ji Xwedê û ji hevdû hez bikin.

Ev name dikare bi vî awayî bê beşkirin:
I. Destpêk 1:1-4
II. Ronahî û tarî 1:5-2:29
III. Zarokên Xwedê û zarokên Îblîs 3:1-24
IV. Rastî û şaşî 4:1-6
V. Hezkirina Xwedê û birahezî 4:7-21
VI. Serketina baweriyê 5:1-21

Yûhenna I. Bixwîne