Zebûr Beşa 1

Zebûr 1 

1
Xwezî bi wî mirovê ku bi şîreta xeraban rêve naçe,
Bi pey gunehkaran nakeve,
Li komela tinazkaran rûnanê.

2
Ew tenê zewqa xwe ji şerîeta Xudan distîne,
Û bi şev û bi roj kûr li ser wê difikire.

3
Yên weha wek wê darê ne, ku li lêva avê hatiye danîn,
Meywa xwe di demê de dide,
Pelê wê naçilmise.
Her karê ku dike qenc dike.

4
Xerab ne weha ne,
Wek hûrikê kayê ne ku ba lê dixe û dibe.

5
Loma di dadbarkirinê de rast dernakevin,
Û gunehkar li civata qencan ranawestin.

6
Çimkî Xudan riya qencan dizane,
Belê riya xeraban neman e.