Zebûr Beşa 100

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 100

Zebûra spaskirinê. 

1
Ey tevahiya dinyayê, bi şahî ji bo Xudan biqîrin!

2
Bi şahî biperizinê,
Bi lavijên şahî derkevin pêşberî wî!

3
Bizanibin ku Xudan Xwedê ye.
Wî em afirand, em yên wî ne,
Em gelê wî, miyên mêrga wî ne.

4
Bi spasî derbas bibin, di derê wî de,
Bi pesindan têkevin hewşên wî!
Ji wî re spas bikin, pîroz bikin navê wî!

5
Çimkî qenc e Xudan,
Heskirina wî her û her e.
Dilsoziya wî herdem dajo.