Zebûr Beşa 110

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 110

Zebûra Dawid. 

1
Xudan ji efendiyê min re got:
“Heta ku ez dijminên te, ji bin lingê te re bikim pêpelûk
Tu li milê min ê rastê rûnê.”

2
Wê Xudan ji Siyonê gopalê hêza te bişîne,
Tu di nav dijminên xwe de serweriyê bajo!

3
Di roja te ya şer de,
Wê gelê te bi dilxwazî herin.
Wek xunava ku di seherê de dikeve,
Bi rewnaqiya pîroz pêçayî,
Wê xortên te li pey te werin.

4
Xudan sond xwar, ji sonda xwe nazivire:
“Li gor pergala Melkîsedek,
Tu her û her kahîn î!”

5
Reb li milê te yê rastê ye,
Di roja xwe ya xezebê de, wê li padîşahan xe.

6
Wê di nav miletan de dadbariyê bike,
Wê hawirdor bi laşan tije bibe,
Wê li seranserê erdê, serokan bipelçiqîne.

7
Wê ji newala li ser riya xwe avê vexwe;
Loma wê serê xwe rast bigire.