Zebûr Beşa 111

Kitêba Pîroz » Peymana Nû » Zebûr 111

Zebûr 111 

1
Pesnê Xudan bidin!
Ezê li civata rastan,

Di nav komê de,

Bi hemû dilê xwe ji Xudan re spas bikim.

2
Karên Xudan mezin in,
Yên ku bi wan şa dibin li wan digerin.

3
Karên wî berz û rewnaq in,
Rastdariya wî her û her dajo.

4
Xudan, karên xwe yên nedîtî da bibîranîn,
Ew dilovan û keremdar e.

5
Ew yên ku jê ditirsin têr dike,
Peymana xwe her û her bibîr tîne.

6
Ew mîrasa miletan dide gelê xwe,
Bi wan nîşan dide, hêza karên xwe.

7
Karên destê wî dilsoz û bi dad in,
Hemû şertên wî, berbawer in;

8
Ew bêleq û her û her in,
Bi dilsozî û rastiyê hatine çêkirin.

9
Wî rizgariya gelê xwe şand,
Peymana xwe ji bo her û her fermand.

Navê wî pîroz û tirsdar e.

10
Destpêka şehrezayiyê tirsa Xudan e,
Herkesê ku emrên wî tîne cih,

Fêmdariyek wî ya qenc heye.

Pezindan her û her ji bo wî ye!