Zebûr Beşa 113

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 113

Zebûr 113 

1
Pesnê Xudan bidin!
Pesin bidin, ey evdên Xudan,
Pesnê navê Xudan bidin!

2
Ji niha heta her û her,
Bila pîroz be navê Xudan!

3
Ji derketina rojê heta çûna wê ya ava,
Hêjayî pesindanê ye navê Xudan!

4
Xudan li ser tevahiya miletan serwer e,
Û berziya wî li ser ezmanan e.

5
Ma kî wek Xudan Xwedayê me ye?
Li jorê rûdinê.

6
Xwe ditewîne,
Da ku erd û ezman bibîne.

7
Ew yê ketî ji erdê radike,
Yê hejar ji ser sergo bilind dike;

8
Da ku gelê wî bi mîran re,
Bi mîrên gelê xwe re rûnê.

9
Ew malê dide jina stewr,
Wê dilşa dike û dike dayika zarokan.
Pesnê Xudan bidin!