Zebûr Beşa 114

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 114

Zebûr 114 

1
Gava ku Îsraêl ji Misirê,
Nîjada Aqûb ji dera ku zimanê xerîb lê tê peyivîn derket,

2
Cihûda bû ciyê pîroz ê Xwedê,
Îsraêl bû padîşahiya wî.

3
Deryayê nihart û bi şûn ve vekişî,
Çemê Şerîayê bi şûn ve herikî.

4
Çiya, wek beranan,
Gir jî, wek berxan hilpetikîn.

5
Ey derya, çi bi te hat tu direvî?
Ey Şerîa, tu çima şûn ve diherikî?

6
Ey çiyano, çima hûn wek beranan,
Ey girno, çima hûn wek berxan hilpetikîn?

7
Ey erd, li pêş serwerê xwe,
Li pêş Xwedayê Aqûb bilerize.

8
Wî zinar zivirand gola avê,
Kevirê heste, kir kaniya avê.