Zebûr Beşa 117

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 117

Zebûr 117 

1
Ey hemû miletno, pesnê Xudan bidin!
Ey hemû gelno, wî berz bikin!

2
Çimkî kerema wî ya ji bo me mezin e,
Û dilsoziya wî her û her dajo.
Pesnê Xudan bidin!