Zebûr Beşa 12

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 12

Zebûra Dawid. 

1
Xelas ke ya Xudan, dilsoz neman,
Diqedin mirovên ewle li nav mirovan.

2
Herkes ji cîranê xwe re derew dibêje,
Bi xweşekî, bi durûtî dibêje.

3
Wê Xudan, lêva hemû xweşekan,
Devê hemû zimandirêjan bibirre.

4
Ew ku “Em bi zimanê xwe serdest derdikevin,
Lêvên me yên me ne,
Kî efendiyên me ne?” dibêjin.

5
Ji ber bindestiya mexdûran,
Ji nalîna feqîran,
Xudan dibêje: “Niha ezê rabim,
Aştiya ku wan bêrî kiriye ava kim.”

6
Gotinên pak in gotinên Xudan;
Dimînin wî zîvê ku bi agirê tenûrê,
Heft caran hatiye dadan.

7
Tu wan biparêze ya Xudan,
Dûr bigire ji vî nifşê xeraban!

8
Çaxê ku nizmîyê di nav mirovan de dît raxbet,
Xerab û xerabî li her derê derket.