Zebûr Beşa 120

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 120

Lavija Hecê. 

1
Di tengahiyê de ez bang dikim Xudan;
Ew bersîva min dide.

2
Ya Xudan, tu xelas ke canê min ji lêvên derewkar,
Min azad ke ji zimanê hîlekar.

3
Ey zimanê hîlekar,
Wê çi bi te bê dayin,
Wê çi li te bê zêdekirin?

4
Tîrên tûj ên mêrxas,
Terrafa agirê gezikê!

5
Wey li min, ez li Meşekê xerîb mam,
Di nav konên Kedarê de rûniştim.

6
Ji zû ve ye ku ez,
Bi yên ku ji aştiyê nefret dikin re rûdinêm.

7
Ez alîgirê aştiyê me,
Belê gava ku dest bi gotinê dikim,
Ew radibin şer!