Zebûr Beşa 122

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 122

Lavija Hecê ya Dawid. 

1
Gava ji min re dibêjin, “Em herin mala Xudan”
Ez şa dibim.

2
Lingên me li ber derên te disekinin,
Ey Orşelîm!

3
Orşelîm ku,
Wek bajarek bi pergal û bi aheng hatiye avakirin!

4
Eşîrên wî derdikevin wê derê, eşîrên Xudan,
Li gor rêznama ku ji Îsraêlê re hatiye dayin,
Sipasî bidin navê Xudan.

5
Çimkî li wê derê textên dadbarkirinê,
Textên mala Dawid hatine danîn.

6
Ji bo Orşelîmê aştiyê bixwazin:
“Yên ku ji te hez dikin, bila di rihetiyê de bin!

7
Bila di nav sûrên te de aştî hebe,
Qesrên te di nav aştiyê de bin!”

8
Ji bo xatirê bira û hevalên xwe,
Ezê bêjim, “Aştî li ser te!”

9
Ji bo xatirê mala Xudanê me Xwedê,
Ezê qenciya te bixwazim.