Zebûr Beşa 123

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 123

Lavija Hecê 

1
Ey yê li textê ezmanan rûniştî,
Min çavên xwe li te hildan!

2
Çawa çavên xulaman, li destê axayê wan e,
Çawa çavên qewraşan, li destê xaniman e,
Çavê me jî wusa li Xudan Xwedayê me ye,
Heta ku ew li me tê rehmê.

3
Li me were rehmê, ya Xudan, li me were rehmê;
Çimkî em pirr têr bûn ji zilmê.

4
Ji tinazên yên di rihetiyê de,
Ji neheqiya pozbilindan,
Canê me pirr têr bû.