Zebûr Beşa 124

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 124

Lavija Hecê ya Dawid 

1
Bila niha Îsraêl bêje:
“Eger Xudan ne bi me re bûya,

2
Gava ku dijmin êrîşî me dikir,
Eger Xudan ne bi me re bûya,

3
Çaxê kela hêrsa wan rabûbû,
Hingê wanê, em bi saxî daqurtanda.

4
Hingê, wê tofanê em bi xwe re bibira,
Pêl di ser me re derbas bibûna.

5
Hingê wê avên rabûyî,
Em bi xwe re bibirana.”

6
Bila Xudan pîroz be,
Ew Xudan, ku em nekirin nêçîra ber diranê wan!

7
Canê me,
Wek çûkekê ji dahfika nêçîrvanan xelas bû,
Dafik şikest, em xelas bûn.

8
Alîkariya me bi navê Xudan e,
Ew afirandarê erd û ezman e.