Zebûr Beşa 125

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 125

Lavija Hecê. 

1
Yên ku bi Xudan ewle ne, wek çiyayê Siyonê ne,
Bêleq in, her û her li ciyê xwe ne.

2
Wek ku çiyayan, dor li Orşelîmê pêça ne,
Ji niha heta her û her,
Xudan gelê xwe pêça ye.

3
Divê gopalê xeraban,
Li ser axa ku ji bo rastan hatiye veqetandin, nemîne.
Da ku yên rast destê xwe dirêjî xerabiyê nekin.

4
Ya Xudan, tu qenciyê bike,
Ji bo yên baş û dilrastan.

5
Belê yên ku li riya xwe ya xwar diçin,
Xudan wan bi xeraban re ceza dike.
Aştî li ser Îsraêlê be!