Zebûr Beşa 126

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 126

Lavija Hecê. 

1
Gava ku Xudan, yên ku ji Siyonê çûbûn anî,
Ev wek xewnekê li me bû xuyanî.

2
Hingê devê me bi ken,
Zimanê me bi qêrîna şahiyê tije bû.
Îcar di nav miletan de gotin:
“Xudan ji bo wan karên mezin kir.”

3
Xudan ji bo me karên mezin kir,
Ji bo vê yekê em şa ne.

4
Ya Xudan, tu firehiya me bi şûn ve bîne,
Çawa ku te li Negevê lehî rakirin.

5
Yên ku bi hêsirên çavan çandin,
Wê bi şahî bidirûn;

6
Yê ku bi girî çû tovê xwe biçîne,
Helbet wê rake qevda berê xwe û bi şahî bîne.