Zebûr Beşa 127

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 127

Lavija Hecê ya Silêman. 

1
Eger Xudan malê çêneke,
Avakar beredayî dixebitin.
Eger Xudan bajêr neparêze,
Notirvan beredayî hişyar dimîne.

2
Zû rabûn,
Dereng razan,
Xema derbasiyê kirin, ji bo we pûç e.
Çimkî Xudan, razayî be jî, dide heskiriyê xwe.

3
Zarok ji Xudan mîras in,
Berê malzarokê, perrû ye.

4
Tîrê di destê mêrxas de çi be,
Zarokên ku di xortaniyê de çêdibin, ew in.

5
Xwezî bi wî zilamî ku rextê wî yê tîran tije ye!
Gava ku ew li ber derê bajêr bi dijminên xwe re devjenî dike,
Ew şermî nabe.