Zebûr Beşa 128

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 128

Lavija Hecê. 

1
Xwezî bi wan ku ji Xudan ditirsin,
Di riyên wî de dimeşin!

2
Tê keda destê xwe bixwî,
Ewê dilgeşî û firehî ya te be.

3
Di hundirê malê de jina te, wê bibe wek dêliya berdar;
Zarokên te, wê wek şaxên zeytûnê li dora sifrê bicivin.

4
Va ye, zilamê ku ditirse ji Xudan,
Bi vî awayî tê pîrozkirin.

5
Xudan te li Sîyonê pîroz bike!
Di hemû rojên jiyana xwe de,
Tu firehiya Orşelîmê bibînî.

6
Û tu, zarokên zarokên xwe bibînî!
Aştî li ser Îsraêlê be!