Zebûr Beşa 13

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 13

Ji bo şefê muzîkê, Zebûra Dawid. 

1
Heta kîngê ya Xudan,
Ma tê her û her jibîr bîkî min?
Heta kîngê rûyê xwe veşêrî ji min?

2
Her roj, bi dilê bi keder a qirase,
Heta kîngê wê bajo ev waswase?
Heta kîngê wê dijminê min bi ser keve?

3
Halê min bibîne ya Xudan, bersîva min bide,
Çavên min veke, da ez nekevim xewa mirinê.

4
Da ku dijminê min nebêje “Min ew têk bir,”
Bi lerizîna min nebe dilşad û kêfkir.

5
Bi hezkirina te ez bûm ewledar,
Dilê min bi xelaskirina te bextewar.

6
Ezê ji Xudan re lavijan bêjim,
Çimkî wî ji min re kir comerdî.