Zebûr Beşa 13

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 13

Lavija Hecê. 

1
Min ji kûrahiyan bangî te kir, ya Xudan!

2
Tu dengê min bibihîze, ya Reb!
Tu baş goh bide hawara min!

3
Ya Xudan, eger tu bigirî hesabê sûcan,
Ya Reb, kî dikare bimîne li ser lingan?

4
Belê tu bexişkar î,
Da ku ji te bê tirsîn.

5
Çavê min li riya Xudan e,
Canê min li benda wî ye,
Hêviya min peyva wî ye.

6
Yên ku li benda sibê ne,
Erê, ji yên ku li benda sibê ne bêtir,
Canê min li benda Reb e.

7
Ey Îsraêl, hêviya xwe bi Xudan ve girêde!
Çimkî li ba Xudan kerem,
Û bi wî rizgariya temam heye.

8
Yê ku wê Îsraêlê,
Ji hemû gunehên wê rizgar bike ew e.