Zebûr Beşa 13

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 13

Lavija Hecê ya Dawid. 

1
Çiqas qenc e, çiqas xweş e,
Di yekîtiyê de jiyana biratî!

2
Wek wî rûnî ye, ku li serî tê xistin,
Wek wî rûnê hêja ye, ku ji rî, ji riyê Harûn,
Heta pistûka xeftanê wî herikî.

3
Ev wek xunava Çiyayê Hermonê ye,
Ku li Çiyayê Sîyonê diherikîne.
Çimkî Xudan li wê derê,
Bereket û jiyana herheyî difermîne.