Zebûr Beşa 134

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 134

Lavija Hecê. 

1
Ey hûn, hemû evdên Xudan,
Yên ku bi şev dimînin li perestgeha Xudan,
Pesnê Xudan bidin!

2
Destên xwe ber bi dera pîroz ve bilind kin,
Û pesnê Xudan bidin!

3
Xudanê ku erd û ezman afirand,
Bila ji Sîyonê, te pîroz ke.