Zebûr Beşa 136

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 136

Zebûr 136 

1
Ji Xudan re spas bikin, çimkî ew qenc e;
Kerema wî her û her e!

2
Ji Xwedayê îlahan re spas bikin;
Kerema wî her û her e!

3
Ji Rebê reban re spas bikin;
Kerema wî her û her e!

4
Tenê ew karên nedîtî dike;
Kerema wî her û her e!

5
Bi şehrazayiya xwe wî ezman afirand;
Kerema wî her û her e!

6
Wî erd li ser avan belav kir;
Kerema wî her û her e!

7
Ronahiyên mezin wî afirand;
Kerema wî her û her e!

8
Wî tav afirand, da ku serwerî li rojê bike;
Kerema wî her û her e!

9
Ji bo serweriya şevê, wî heyv û stêr afirand;
Kerema wî her û her e!

10
Wî li Misirê nixuriyan kuşt;
Kerema wî her û her e!

11
Bi destê xwe yê hêzdar, zendê xwe yê dirêj;
Kerema wî her û her e!

12
Îsraêlê ji navbera wan deranî;
Kerema wî her û her e!

13
Wî Derya Sor kir du şeq;
Kerema wî her û her e!

14
Kir ku Îsraêl di nav re derbas bibe;
Kerema wî her û her e!

15
Wî Fîrewn û ordiya wî avêt Derya Sor;
Kerema wî her û her e!

16
Wî gelê xwe li çolê meşand;
Kerema wî her û her e!

17
Wî li padîşahên mezin xist;
Kerema wî her û her e!

18
Wî padîşahên navdar kuşt;
Kerema wî her û her e!

19
Wî padîşahê Amoriyan Sîhon;
Kerema wî her û her e!

20
Û padîşahê Başanê Og kuşt;
Kerema wî her û her e!

21
Û ciyên wan bi mîrasî;
Kerema wî her û her e!

22
Ji evdê xwe Îsraêl re mîras hêşt;
Kerema wî her û her e!

23
Yê ku di tengahiya me de, me bibîr tîne ew e;
Kerema wî her û her e!

24
Û me ji dijminên me rizgar dike;
Kerema wî her û her e!

25
Yê ku xwarinê dide hemû canan ew e;
Kerema wî her û her e!

26
Ji Xwedayê ezmanan re spas bikin;
Kerema wî her û her e!