Zebûr Beşa 14

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 14

Ji bo şefê muzîkê, Zebûra Dawid. 

1
Yê bêaqil di dilê xwe de, “Xwedê tune” dibêje.
Mirov xera bûn, karê xerab serî hildan û çûn.
Nema kesî qencîker.

2
Xudan ji jor ve li mirovan dimeyzîne,
Ka gelo ewê yên şehreza û li Xwedê digerin bibîne.

3
Hemû ji rê derketin,
Bi hev re bûn mirdar.
Kesî qencîker tune,
Tenê yek nîne.

4
Ma yên ku sûc dikin nabînin?
Wek ku nan bixwin, gelê min dixwin.
Û bang nakin Xudan.

5
Li wir wê bitirsin, bikevin sawan.
Çimkî li alî kesên rast e Xudan.

6
Hûn biçûk dibînin şîreta bindestan,
Belê wan xwe spartiye Xudan.

7
Xwezî xelasiya Îsraêlê ji Siyonê bihata!
Gava ku Xudan xelqê xwe ji surgûnê bîne,
Wê ji Aqûb re şadî, ji Îsraêl ê re dilşadî bîne.