Zebûr Beşa 146

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 146

Zebûr 146 

1
Pesnê Xudan bidin,
Ey canê min pesnê Xudan bide.

2
Heta ez hebim, ezê pesnê Xudan bidim,
Heta ez bijîm, ezê ji Xwedayê xwe re lavijan bêjim.

3
Bi mîran,
Bi mirovên ku nikarin we xelas kin ewle nebin.

4
Gava ku ew dimirin, ew dizivirin axê,
Wê rojê planên wan diqedin.

5
Xwezî bi wan ku alîkarê wan Xwedayê Aqûb e,
Hêviya wan bi Xwedayê wan Xudan e.

6
Ew ku, wî erd û ezman,
Derya û hemû tiştên tê de afirand,
Ew hergav sozên xwe digire.

7
Ew heqê bindestan hiltîne,
Û xwarinê dide birçiyan,
Azad dike hêsîran.

8
Xudan çavên koran vedike,
Xudan yên piştxûz rast dike,
Xudan ji rastan hez dike.

9
Xudan xerîban diparêze,
Ji sêwî û jinebiyan re dibe alîkar,
Û riya xeraban şaş dike.

10
Serweriya Xudan her û her berdewam e,
Ey Siyon, Xwedayê te ji bo hemû nifşan e.
Pesnê Xudan bidin.