Zebûr Beşa 148

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 148

Zebûr 148 

1
Pesnê Xudan bidin!
Ji ezmanan pesnê Xudan bidin,
Ji berziyan pesnê wî bidin!

2
Ey hemû milyaketên wî, pesnê wî bidin,
Ey hemû ordiyên wî, pesnê wî bidin!

3
Ey roj û hîv, pesnê wî bidin,
Ey hemû stêrên birqok, pesnê wî bidin!

4
Ey ezmanên ezmanan,
Û avên li ser ezmanan,
Pesnê wî bidin!

5
Bila ew pesnê navê Xudan bidin,
Çimkî wî emir da û ew hatin afirandin;

6
Wî ew ji bo her û her, li cihê wan da rûniştandin,
Qanûnen ku danî, nayên betalkirin.

7
Ji ser rûyê erdê pesnê Xudan bidin,
Ey hûtên deryayê û hemû kûrahî,

8
Agir û zîpik û berf û ewr,
Bahozên ku bi fermana wî dikin,

9
Çiya û hemû mil,
Darên meywan û darên sediran,

10
Heywanên kûvî û dewar,
Yên ku li erdê dişêlin, çûkên ku difirin,

11
Padîşahên dinê û hemû gel,
Serok û serwerên hemû dinê,

12
Xortên mêrxas û keç,
Yên pîr û zarok!

13
Bila pesnê navê Xudan bidin,
Çimkî tenê navê wî berz e.
Berziya wî di ser erd û ezman re ye.

14
Wî ji bo gelê xwe serokek rakir,
Pesnê hemû dilsozên wî,
Û gelê Îsraêlê yê ku nêzikî wî ye bidin,
Pesnê Xudan bidin.