Zebûr Beşa 149

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 149

Zebûr 149 

1
Pesnê Xudan bidin!
Lavijeke nû ji Xudan re bêjin,
Di civata dilsozên wî de,
Bi lavijan pesnê wî bidin!

2
Bila Îsraêl bi afirandarê xwe şa be,
Bila gelê Sîyonê bi padîşahê xwe dilgeş be!

3
Bila bi reqisînê pesnê navê wî bidin,
Bila bi tef û bi çengê jê re bistirin!

4
Çimkî Xudan ji gelê xwe razî ye,
Ew nefsbiçûkan bi taca serketinê dixemlîne.

5
Bila dilsozên wî bi berzî û bi şahî kêf bikin,
Bila li ser nivînên xwe bi şahî bistirin!

6
Pezindana Xwedê di devê wan de,
Şûrê du devî di destê wan de,

7
Da ku ji miletan heyfê bistînin,
Û gelan ceza bikin,

8
Padîşahên wan bi zincîran,
Pêşewayên wan bi lelên hesin girê din!

9
Da ku, biryara nivîsandî di nav wan de rêve bibin!
Ev, şerefa hemû dilsozên wî ye.
Pesnê Xudan bidin!