Zebûr Beşa 15

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 15

Zebûra Dawid. 

1
Ya Xudan, kî wê bibe mêvan li konê te?
Kî wê rûnê li çiyayê te yê pîroz?

2
Yên ku bêkêmahî dijîn, ya rast dikin,
Û ji dil ya rast dibêjin.

3
Ew ku, bi zimanên xwe nakin buxtan,
Xerabî nakin bi dostan,
Ruswa nakin cîranan.

4
Ew ku, zilamên rezîl kêm dibînin,
Belê yên ku ji Xudan ditirsin dihesibînin.
Bi xesara xwe sond xwaribe jî, venagere ji sondê.

5
Perê xwe nade faîzê,
Li hember bêsûc bertîlê nastîne.
Yê ku vana dike wê tu car veneleqe.