Zebûr Beşa 150

Kitêba Pîroz » Peymana Kevin » Zebûr 150

Zebûr 150 

1
Pesnê Xudan bidin!
Li perestgeha wî ya pîroz pesnê Xwedê bidin!
Li ezmanên ku hêzdariya wî nîşan didin, pesnê wî bidin!

2
Ji bo karên wî yên hêzdar pesnê wî bidin!
Li gor mezinahiya wî ya bêdawî pesnê wî bidin!

3
Bi dengê boriyê pesnê wî bidin!
Bi çengê û bi lîrê pesnê wî bidin!

4
Bi tefê û bi reqsê pesnê wî bidin!
Bi saz û bi neyê pesnê wî bidin!

5
Bi dengê zengilan pesnê wî bidin!
Bi zengilên dengdar pesnê wî bidin!

6
Bila hemû yên bi nefes, pesnê Xudan bidin!
Pesnê Xudan bidin.